Oslo Lufthavn har forberedt seg godt på vinterens første store snøfall

På Oslo Lufthavn ventet rundt 325 mennesker på det første store snøfallet slik at vintersesongen kunne åpnes på skikkelig måte. Disse 325 er viktige for at flyplassen kan holde trafikken i gang. De har ansvaret for å holde rulle- og taksebaner fri for snø i løpet av vinteren, slik at flytrafikken skal kunne gå så normalt som mulig. Målet er at flyplassen ikke skal måtte stenge på grunn av snøfall og at flytrafikken skal gå så normalt som mulig. Ved snøfall settes tre brøytelag med totalt 37 maskiner i sving.…

Read More