Informasjonsmøter i Oslo om ny fleksibel alderspensjon

I løpet av denne uken vil ca. 22 000 Osloborgere i alderen 61 til 66 år ha mottatt brev og brosjyre fra NAV om ny alderspensjon. Nå inviterer NAV Oslo til informasjonsmøter i april om det nye pensjonssystemet. – NAV setter i verk en rekke tiltak for å informere befolkningen om nytt regelverk for alderspensjon og hvilken betydning endringene får for kommende pensjonister. Det blir gjennomført informasjonsmøter i hele landet i løpet av våren, og i Oslo holdes møtene 13., 15. og 21. april, sier avdelingsdirektør Hege Farnes Hildrum i…

Read More