Foto: Nicki TwangNyheter 

Skovveien demonstrerer

Ruter vil flytte trikketraseen fra Inkognitogaten til Skovveien, og viser ingen respekt for beboerne, handelsstanden, eller for Skovveiens arkitekthistoriske betydning i Oslo.

Skovveien Velforening arrangerer protestmarsj 11. september. Politiets godkjenning er på maksimalt 500 personer.

Trikken har gått i Inkognitogaten siden 1894 og er Skandinavias eldste trikkelinje. Ruter vil nå flytte traseen til Skoveien fordi de nyinnkjøpte trikkene svinger dårligere enn de gamle. Skovveien Velforeningen organiserer bred folkelig motstand mot prosjektet og arrangerer protestmarsj 11. september klokken 17. Politikere, journalister, beboere og næringsdingsdrivende er invitert. Marsjen begynner ved Riddervolds Plass og ender ved Solli Plass. Skovveien Velforening har mottatt massiv støtte fra de fleste velforeninger i nærmiljøet som representerer ett titusentalls innbyggere.

Kompleksiteten i ett nytt trafikkbilde vil medføre at risikoen for ulykker vil øke kraftig. Dette blir ett stort sikkerhetsproblem for alle skolebarn, unge og eldre som ferdes i nærområdet hver eneste dag. Nye trikkers krav til økt svingradius lar seg enkelt løse ved å utvide svingen eller å innføre ettspors løsning med lysregulering, slik man har valgt i Prinsensgate. Det foreligger ikke krav om fjerning av trikkespor fra Statsministerens kontor. Det er det heller ikke juridisk hjemmel for.

Bydelsutvalget, sameiene i Skovveien, handelsstanden, lokale velforeninger, og lokalbefolkningen har alle markert sterk motstand mot å flytte traseen fra Inkognitogaten til Skovveien. Ikke engang Inkognitogatens beboere ønsker å flytte traseen. Med unntak av Ruter er alle berørte parter sterke motstandere. Inkognitogaten har i stor grad næringsbygg, vesentlige færre boliger og lengre avstand ut til trikketraseen enn i Skoveien. Skovveien har i hovedsak boliger, skoler og lokale småbutikker som alle ligger tett på veien og den fremtidige trikketraseen. Å flytte en trikkelinje er også en stor belastning på kommunens budsjetter.

Er dette fornuftig bruk av omlag 250 millioner kroner av skattebetalernes penger?

– Prosjektet går i motsatt retning av Oslo kommunes planer om bedring av trafikksikkerheten og livskvaliteten for Oslos beboere. Det bor også lang flere personer langs en ny trasee enn de som blir utsatt for støy i dag. Dette er også stikk i strid med hva Oslo bystyre ønsker for byen, som blant annet er å få en mer grønn og mindre trafikkert by hvor småbarnsfamilier kan bo og ferdes trygt. Skovveien er en livlig gate der barn og eldre ferdes daglig. Dessuten er det flere skoler i Skovveien og umiddelbar nærhet, uttaler Katinka Mørch Granberg i Skovveien Velforening.

Konsekvensanalyser og utallige uttalelser som er sendt i inn i saken, viser at argumentene for en omlegging av trikketraseen til den tradisjonsrike, folkerike og familiekjære Skovveien er nærmest ikke-eksisterende. Argumentene imot en omlegging er derimot svært sterke. Omleggingsforslaget fra Ruter er på denne bakgrunn forfeilet og vil dessverre ødelegge det som i dag fungerer utmerket.

– Det er provoserende at plan og bygg kan hevde at det blir mindre støy i Inkognitogaten når trikken fjernes, men ikke mer støy i Skovveien ved flytting av traseen. Vi forutsetter at Ruter revurderer sitt fremlagte forslag, og går inn for en opprustning i Inkognitogaten. I motsatt fall, det må påregnes en folkestorm av protester, sier Katinka Mørch Granberg i Skovveien Velforening.

Enhver som gjennomgår den massive dokumentasjonen i saken vil se hvor ubalansert Ruters forslag er. Åpenbare motargumenter utelukkes og saken fremstår som et klart brudd på offentlige krav til synliggjøring av alle momenter og argumenter i en sak. Dette gir inntrykk av at forslagsstiller og plan og bygg har «bestemt seg» i forkant og deretter skrevet argumenter og konklusjoner i tråd med dette premisset. Dette gir økt mistanke om at det er vikarierende motiver og i verste fall myndighetsmisbruk vi snakker om.

– Ruters hovedargumenter om svingradius samt raskere kjøretid blir avfeid i ekspertuttalelsen og konsekvensanalysen foretatt av velforeningen samt eksterne trikkeeksperter fra Zürich. Vi forutsetter at Ruter revurderer sitt fremlagte forslag, og går inn for en opprustning i Inkognitogaten, kommenterer Marit Hvalvik i Skovveien Velforening.

Related posts

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.