Holder politikerne ord

Det er snart valg igjen og det er vanskelig for menigmann å hele tiden følge med på om politikerne holder sine løfter. I media får vi stort sett høre om hva de andre politikerne ikke gjør, eller hva de gjør feil og det er vanskelig å vite hvem og hva man skal tro på. Politikerne kommer også med lange flotte taler, brosjyrer og annet materiell som forteller at de lover ditt og lover datt. Men, holder de hva de lover? Organisasjonen «Holder de ord» hjelper deg på vei med å…

Read More