Helse & skjønnhet Nyheter 

Sykdomsfraværet mest ned i Nordre Aker bydel

Det legemeldte sykefraværet* i Oslo var i 2. kvartal 2010 på 4,7 prosent, en nedgang på 14 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2009. Oslo er fylket med den nest laveste andelen legemeldt sykefravær.

– At sykefraværet synker kan ha flere årsaker. Erfaring viser at søkelys på sykefravær har en positiv effekt, og den offentlige debatten har trolig ført til økt bevissthet blant arbeidstakere, arbeidsgivere og leger. I tillegg viser forskning at sykefraværet ofte går ned etter en periode med økning i arbeidsledighet, sier fungerende fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

Oslo nærmest måloppnåelse
Et av målene i IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent. Siden inngåelsen av IA-avtalen i 2001 har sykefraværet i Oslo gått ned 19 prosent.

– Oslo er det fylket som ligger nærmest måloppnåelse. Dette viser at langsiktig og systematisk sykefraværsoppfølging har gitt resultater, sier Hildrum.

Transport og lagring har høyest sykefravær
Alle næringer har en nedgang i legemeldt sykefravær sammenlignet med samme kvartal i fjor. Jordbruk, skogbruk og fiske har hatt den største nedgangen i sykefraværet på 45,7 prosent. Deretter følger bergverksdrift og utvinning med en reduksjon på 33,4 prosent og omsetning og drift av eiendom med en nedgang på 25, 8 prosent.

Sykefraværet er høyest innen transport og lagring med et sykefravær på 7 prosent, mens bergverksdrift og utvinning har det laveste med 1,9 prosent.

Mest ned for unge kvinner
I 2. kvartal 2010 gikk sykefraværet mer ned for menn (-15,5 %) enn for kvinner (-13 %). Legemeldt sykefravær blant kvinner er på 6,1 prosent, mens sykefraværet for menn ligger på 3,5 prosent.

Sykefraværet gikk mest ned for unge kvinner i aldersgruppen 16-19 år (-24,7 %). Blant menn var det 40-49 åringene som hadde den største nedgangen (-18,3 %).

Lavest sykefravær i fylkeskommunal forvaltning

Legemeldt sykefravær går ned i alle sektorer fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. Fylkeskommunal forvaltning har det laveste sykefraværet av alle sektorer med 3,8 prosent. Deretter følger statlig forvaltning med 4,4 prosent. Høyest er sykefraværet i kommunal forvaltning med 6,4 prosent fulgt av privat sektor med 4,5 prosent.

Nedgang i alle bydeler

Alle bydelene i Oslo hadde en nedgang i sykefraværet fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. Sykefraværet gikk mest ned i Bydel Bjerke og Bydel Frogner med henholdsvis 19,6 prosent og 18,9 prosent. Det er store bydelsvise forskjeller i sykefraværet. Sykefraværet er høyest i Bydel Stovner med 7 prosent og lavest i Bydel Nordre Aker med 3,6 prosent.

– Forskjellene mellom bydelene kan blant annet ha sammenheng med hvilke næringer innbyggerne jobber innen. Bydeler med lavt sykefravær har som regel en større andel arbeidstakere som jobber innenfor næringer med lavt sykefravær, forteller Hege Farnes Hildrum.

Related posts

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.