Informasjonsmøter i Oslo om ny fleksibel alderspensjon

I løpet av denne uken vil ca. 22 000 Osloborgere i alderen 61 til 66 år ha mottatt brev og brosjyre fra NAV om ny alderspensjon. Nå inviterer NAV Oslo til informasjonsmøter i april om det nye pensjonssystemet. – NAV setter i verk en rekke tiltak for å informere befolkningen om nytt regelverk for alderspensjon og hvilken betydning endringene får for kommende pensjonister. Det blir gjennomført informasjonsmøter i hele landet i løpet av våren, og i Oslo holdes møtene 13., 15. og 21. april, sier avdelingsdirektør Hege Farnes Hildrum i…

Read More

Etterlysning.no gjør det lettere å finne stjålne og savnede gjenstander!

Etterlysning.no gjør det lettere å finne stjålne og savnede gjenstander! Tirsdag 06.04.2010 er det offisiell lansering av tjenesten www.etterlysning.no. Et online register over gjenstander som er stjålet, mistet og /eller funnet. Tjenesten kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter. Hensikten er å gjøre det vanskeligere å omsette produkter som er stjålet, samt gjøre det mulig å etterlyse ting man har mistet. Vi oppfordrer også til å søke gjennom Etterlysning.no før man kjøper noe ”som virker for godt til å være sant”. På den måten kan man unngå å ufrivillig bli…

Read More